Ey cûd u keremine nihayet olmayan,
kullarını lütuflarından mahrum bırakmayan Ulu Allah!
Ya Rab! Divanına geldik, yalvarıyor,
dualarımızın makbul olmasını niyaz ediyoruz.
Habibin aşkına kabul eyle, ya Rabbi!...
Bütün günahlarımızı bağışla.
Yaptıklarımızdan dolayı bizi cezalandırma, ya Rabbi!...
Okuduğumuz Yâsîn ve Tebarakelerden
Dudaklarımızdan çıkan âmîn seslerinden hasıl olan manayı
Aziz peygamberine arz ediyor,
Kendisinden şefaat bekliyoruz, kabul eyle ya Rabbi!...
Sâir peygamberlerin,
sahabilerle salihlerin de
Ruhlarını şâd eyle, ya Rabii!

Dualarımı, hususiyle ana babalarımıza

Ahiret alemine göçen yakınlarımıza
Duyur ya Rabbi!..
Onların lütuf ve kereminle,
Tilavet ettiğimiz Yâsîn-i Şerif vesilesiyle
Rahmet ve merhametinle doyur, ya Rabbi!...
Azab içinde kıvrananları,
Müşkül durumda bulunanları,
Yâsîn-i Şerif hürmetine sen kurtar, ya Rabbi!...
Yavrularımızı salih kimselerden,
Ana baba sözü dinleyenlerden eyle, ya Rabbi!...
Evlerimize huzur, gönüllerimize nur yağdır, ya Rabbi!..
Hastalarımıza şifa,
dertli olanlara deva, borçlu olanlara edalar nasib eyle, ya Rabbi!..
Yüzlerimizin karasına bakma, bizi nârına atıp da yakma, ya Rabbi!..

Okuduğumuz Yâsînlerin kabulü,

Ana babalarımızın ilahi afla huzuru için el-Fâtiha...